Waterzuiveringstechnieken in functie van lozing

Bedrijven die lozen in oppervlaktewater zullen gepaste waterzuiveringstechnieken moeten toepassen om te voldoen aan de lozingsnormen. 

Indien de carwash niet is uitgerust met een recyclage-eenheid, dient een volledige zuiveringstrein opgebouwd te worden, bestaande uit een Voorbehandeling en een Regeneratietechniek. Voor meer informatie over de toe te passen technieken wordt verwezen naar de beide genoemde paragrafen.

Indien de carwash wel is uitgerust met een recyclage-eenheid, dan volstaat meestal een aanvullende zuiveringstechniek om de overschotten aan geregenereerd water te kunnen lozen in oppervlaktewater. Welke nazuiveringstechniek moet worden toegepast, hangt sterk af van de aard van de zuiveringstrein die in de recyclage-eenheid werd voorzien. Gezien de zeer lage norm voor lozing van detergenten in oppervlaktewater, dient in veel gevallen een oplossing gezocht voor de te hoge detergentconcentraties in het effluent van de recyclage-eenheid. Technieken die hiervoor toegepast kunnen worden zijn: toevoeging van vlokmiddel (fysicochemische zuivering), ozonisatie en actief koolfiltratie. Voor meer informatie over deze technieken wordt verwezen naar paragrafen ‎Voorbehandeling, ‎Regeneratietechnieken, ‎Aanvullende filtratietechnieken en de bijhorende technische fiches. Actief koolfiltratie laat toe uiteenlopende componenten, ook detergenten en waxen, uit het afvalwater te verwijderen. Het verdient wel aanbeveling alle componenten die op een andere manier dan met actieve kool kunnen verwijderd worden, voorafgaandelijk uit het afvalwater te verwijderen. Bij correcte procesvoering van de genoemde technieken (en van de voorafgaande zuiveringsinstallatie in combinatie met een goede wasmiddelsamenstelling) zou het volgens de leveranciers mogelijk zijn voor detergenten de 3 mg/l–norm te behalen (Kersting, 2002). 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Waterzuiverings- technieken in functie van lozing
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect