UV-desinfectie

Beschrijving

Procesbeschrijving

De bestraling van micro-organismen met ultraviolet-licht (UV) (bij een golflengte tussen  250 en 260 nm, met een maximum rond 254 nm) veroorzaakt een fotochemi-sche reactie in het erfelijk materiaal, het DNA. Deze uitgelokte DNA-wijziging maakt dat de verdere celvermeerdering en stofwisseling onderbroken wordt. De levende micro-organismen worden dus als het ware op non-actief gezet. Ze kunnen geen schade meer aanrichten en op die manier wordt het water bacteriologisch gezuiverd.
(Pidpa, 2002)

Varianten

De toepassing van UV-bestraling wordt soms gecombineerd met die van O3 of H2O2, wanneer men een (extra) geurbestrijdend effect wil bekomen.

Stand van de techniek en referenties

UV-behandeling wordt vaak toegepast in de farmaceutische industrie, de voedingsnijverheid, de leidingwaterbereiding, en -in mindere mate- in de afvalwaterzuivering.

In de car- & truckwashsector wordt UV-behandeling echter niet toegepast, omdat het over een zuivere desinfectie-techniek gaat, die bovendien vrij duur is (in vergelijking met andere desinfecterende technieken) en onderhoudsintensief (Moreau, 2002).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • UV-desinfectie is een effectieve en uiterst milieu vriendelijk alternatief, aangezien er geen chemicaliën gedoseerd worden.
 • UV-desinfectie is snel en betrouwbaar.
 • UV-installaties zijn gemakkelijk in onderhoud, veilig, en goed te automatiseren.

(Van Remmen UV Techniek, 2002)

Nadelen

 • Het te behandelen water dient zeer helder te zijn. De doorgang van de UV-stralen wordt immers sterk gehinderd door de aanwezigheid van zwevende stof.
 • De glazen buizen moeten regelmatig gereinigd worden.

Werkingsgraad

Het is aangetoond dat bij de juiste randvoorwaarden het afdodings percentage 99,99 % bedraagt (Culligan, 2002).

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Het procédé is goed te automatiseren maar vergt regelmatige schoonmaak (Van Remmen UV Techniek, 2002).

Leveranciers

Algemene leveranciers van UV-behandelingseenheden zijn o.a.:

 • Aqua-Clean, Kuurne
 • Van Remmen UV Techniek, Deventer, Nederland
 • Lenntech, Delft, Nederland
 • Culligan, Alkmaar, Nederland
 • Nering Bögel NV, Bocholt

Toepasbaarheid

Van belang voor een correcte werking van UV apparatuur is dat het water helder is (maximaal 5 NTU) en vrij van verontreinigingen. Deze verontreinigingen zouden immers onder het UV-licht een “schaduw” afwerpen, waarbinnen geen desinfectie optreedt (Culligan, 2002).

In de carwashsector is deze helderheid wellicht niet haalbaar. Door het toevoegen van de reinigingsmiddelen krijgt het water immers een grijze kleur (Nering Bögel, 2002).

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Er komen geen afvalstoffen vrij, en er worden ook geen producten aan het water toegevoegd.

Energieverbruik

Om een voldoende afdodend effect te verkrijgen, is een minimale dosis van 10 mJ/cm2 nodig. In de praktijk wordt meer dan 30 mJ/cm² toegepast. Pidpa b.v. hanteert de waarde van 400 J/m2 (40 mJ/cm2) (Culligan, 2002).

Veiligheidsaspecten

De UV-stralingsbron is goed ingekapseld in het toestel, zodat het gevaar voor contact met deze straling minimaal is.

Financiële aspecten

Een UV-installatie met een capaciteit van 5 m³/h kost 5.000 à 7.500 euro (Moreau, 2002).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
UV-desinfectieNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 De techniek wordt niet toegepast in de car- en truckwashsector. Het te behandelen water is wellicht onvoldoende helder voor een correcte werking van de UV apparatuur.