Procesbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt in een eerste paragraaf een korte toelichting gegeven bij de verschillende processtappen bij het commercieel wassen van auto’s of vrachtwagens. Vervolgens wordt in paragraaf wasconcepten stilgestaan bij de verschillende wasconcepten (roll-over, wasstraat, self-carwash, hand-carwash, mobiele truckwash). Tot slot worden in paragraaf ‎milieu-aspecten de milieu-aspecten besproken.

De procesbeschrijving is verdeeld in onderstaande toepassingen: