Regeneratietechnieken

Na de verwijdering van de bezinkbare en de opdrijfbare delen in de voorbehandelingsfase, kunnen de opgeloste bestanddelen, o.a. CZV, BZV en metalen, (grotendeels) uit het afvalwater gehaald worden in de zgn. regeneratiestap. Nadien zal het water kunnen hergebruikt worden in een hoogwaardige toepassing, zoals de machinale wassing (re-cycling).

Ten behoeve van de regeneratie kunnen tal van technieken toegepast worden, zoals fysicochemische zuivering, elektroflotatie, biologische zuivering, ozonisatie en ultrafiltratie

Technieken voor regeneratie van het gebruikte waswater:

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Regeneratietechnieken
Fysicochemische zuiveringvgtg 3
ElektroflotatieNee
Biologische zuiveringJa
Ozonisatievgtg 8
UltrafiltratieNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. Fysicochemische zuivering is wel bijzonder geschikt voor behandeling van zwaar vervuild afvalwater, zoals dat afkomstig van deconserveerinstallaties van nieuwe wagens.

2 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

3 O.w.v. de hoge slibproductie, het hoge chemicaliënverbruik en de vereiste opvolging en onderhoud wordt in het algemeen de voorkeur gegeven aan biologische boven fysicochemische regeneratietechnieken. In geval van sterk vervuilde afvalwaters kan het wel nuttig zijn de biologie te laten voorafgaan door een fysicoche-mische stap.

4 Er zijn weinig referenties in de carwash sector. De gekende installaties leverden bovendien slechte resultaten. De techniek is eerder geschikt voor behandeling van zwaarder vervuilde afvalwaters.

5 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing

6 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

7 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.

8 Uitsluitend BBT voor weinig vervuilde en detergentarme waswaters (b.v. buswash). Voor sterker vervuilde afvalwaters (carwash) wordt het energiegebruik (en dus de bijhorende energiekost) te hoog.

9 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.