Geurbestrijding door chemische behandeling

Beschrijving

Procesbeschrijving

Door het toevoegen van oxiderende reagentia wordt een chemische oxidatie bewerkstelligd van de biomassa en van andere verbindingen die zich in gereduceerde (anaërobe) toestand bevinden. Hierdoor wordt de vraag naar zuurstof beperkt.

Varianten

Meerdere chemicaliën komen in aanmerking voor toepassing in geurbestrijding. Veel toegepast zijn:

 • waterstofperoxide
 • chloorverbindingen: ClO2, NaOCl of Cl2

Stand van de techniek en referenties

Dosering van chemicaliën is wijd verspreid in alle takken van de proceschemie.

Een voorbeeld van toepassing in de car- & truckwashsector, met het oog op geurbestrijding, is de installatie van Smart Bubbles in St. Truiden (zie bijlage 4 van de BBT-studie), waar H2O2 gedoseerd wordt. Volgens de uitbater heeft het H2O2 wel een negatieve invloed op de biologische zuiveringstrap (Maris, 2002).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • De apparatuur is relatief eenvoudig.
 • H2O2 heeft als voordeel dat het relatief onstabiel is.  Hierdoor zal het zeer actief zijn op de plaats waar het gedoseerd wordt, maar verderop in het proces zal het H2O2  uiteenvallen in H2O en O2 en dus geen activiteit meer vertonen. Dit is een voordeel wanneer het risico bestaat op schade aan installaties, auto’s en/of mensen.
 • Oxidantia zullen een deel van de recalcitrante CZV afbreken.

Nadelen

 • Cl-verbindingen, en in mindere mate H2O2, blijven actief in het water: het gedeelte dat niet wegreageert met te oxideren organische bestanddelen, blijft aanwezig en kan verderop in het proces nog reageren. Dit is een nadeel wanneer zich daar nog een biologische zuiveringstrap bevindt. De ontwikkeling van de biomassa kan hierdoor ernstig verstoord worden (Maris, 2002).
 • Bij te hoge dosering van Cl-houdende verbindingen kunnen Cl2-gassen ontstaan die niet alleen schadelijk zijn voor mensen, maar ook voor het te wassen voertuig (Nering Bögel, 2000).
 • Bovendien worden recalcitrante en carcinogene organo-halogeenverbindingen gevormd.
 • Er worden bijkomende anionen (Cl- ) toegevoegd aan het water, wat het effect van opconcentratie van zouten nog kan versterken.

Werkingsgraad

Reeds bij een lage dosering (ongeveer 5 mg/l Cl2 ) wordt een gunstig effect bereikt.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Het gaat om volautomatische installaties.

Een aandachtspunt is het tijdig bijbestellen van chemicaliën.

Leveranciers

Leveranciers van doseerapparatuur zijn talrijk.

Toepasbaarheid

 • Een juiste dosering is noodzakelijk, zeker voor chloorhoudende producten.
 • In combinatie met een biologisch zuiveringssysteem is desinfectie d.m.v. chemicaliën niet aan te raden, aangezien de chemicaliën ook een negatief effect hebben op de biomassa uit de bioreactor.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

 • Bij te hoge dosering van Cl-houdende verbindingen kunnen schadelijke Cl2-gassen vrijkomen.
 • Bovendien worden recalcitrante en carcinogene organo-halogeenverbindingen gevormd.

Energieverbruik

Laag: doseerpompjes hebben standaard een geïnstalleerd vermogen van 0,18 kW.

Veiligheidsaspecten

De nodige veiligheidsmaatregelen voor de manipulatie van oxidantia dienen in acht genomen te worden.

Financiële aspecten

De investeringskost voor chloordoseerinstallatie in een regeneratie-eenheid met capaciteit 5 m³/h bedraagt bij benadering 2.500 euro (Van De Weyer, 2000).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geurbestrijding door chemische behandelingvgtg 1
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT indien tevens desinfectie gewenst is, doch niet in combinatie met biologische regeneratietechnieken