Hydrocyclonen en centrifuges

Beschrijving

Procesbeschrijving

In hydrocyclonen wordt een afscheiding gerealiseerd tussen het afvalwater en de erin aanwezige deeltjes met een dichtheid verschillend van die van water. Concreet gaat het om bezinkbare en zwevende deeltjes. Dit gebeurt op een dynamische wijze: het afvalwater wordt in een centrifuge gebracht met een konische vorm. In deze centrifuge wordt het water in een draaibeweging gebracht, zodat de bezinkbare deeltjes o.i.v. de centrifugaalkracht naar de zijwand zullen bewegen. Hierbij wordt niet alleen een scheiding gerealiseerd tussen de bezinkbare deeltjes en het water, maar ook tussen de zware (i.c. zand en andere anorganische) delen en de lichtere (i.c organische) delen. Dit principe wordt door sommige leveranciers gebruikt om een scheiding te realiseren tussen de organische en de anorganische fractie.

Het uitgeklaarde water wordt afgevoerd naar een volgende zuiveringsstap, of kan rechtstreeks hergebruikt worden in de voorspoeling van de carwash cyclus.

Varianten

Geen

Stand van de techniek en referenties

Hydrocyclonen maken deel uit van zuiveringsinstallaties die momenteel op de markt zijn. Enkele referenties zijn:

 • Carwash Annaert (wasstraat ), Merchtem (zie bijlage 4 van de BBT-studie)
 • Carwash Stubbe (wasstraat), Mol (zie bijlage 4 van de BBT-studie)

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Groter afscheidingsrendement dan bezinkbekkens. Desalniettemin worden de kleinste deeltjes niet verwijderd, en dient een filter (maaswijdte 40µm) nageschakeld te worden, wil men het water hergebruiken in de voorspoelfase (Peys en Gysen, 2000). Soms wordt hiertoe ook een tweede hydrocycloon nageschakeld (Verboven, 2002).
 • Compacte installatie, waaruit het slib eenvoudig te verwijderen is.
 • Bij sommige hydrocyclonen treedt er een scheiding op tussen de organische en de anorganische fractie, zodat deze fracties gescheiden kunnen afgevoerd en verwerkt worden.
 • Het slib is ontwaterd wanneer het uit de hydrocycloon komt. Een afzonderlijke ontwatering is dus niet meer nodig.

Nadelen

 • De spiraalvormige uitlijning van het apparaat langs de binnenkant is uiterst belangrijk om een goede afscheiding te realiseren.
 • Het feit dat zand wordt verwerkt in een centrifugaalbeweging, zorgt voor een hoge slijtagegraad.

Werkingsgraad

Tests, uitgevoerd door Maes & Gysen op een praktijkinstallatie, wijzen op een verwijderingsrendement voor zwevende stof van ongeveer 50%.

Het verwijderingsrendement qua CZV, BZV, oliën & vetten, detergenten, nutriënten en zware metalen hangt samen met de mate waarin deze bestanddelen in onopgeloste vorm aanwezig zijn, en is over het algemeen beperkt.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Automatische werking. Opvolging is minimaal.

Leveranciers

Hydrocyclonen voor de carwash worden o.a. geleverd door:

 • Rowafil BV, Overloon, Nederland
 • Abwassertechnik Kersting, Dülmen, Duitsland
 • Nering Bögel NV, Bocholt

Toepasbaarheid

 • Indien men het effluent van de hydrocycloon wenst te hergebruiken (re-use) in de carwash cyclus, dan is het raadzaam een filter of een tweede hydrocycloon na te schakelen, die nog een maximale deeltjesgrootte van 10 à 40 µm doorlaat.
 • Hydrocyclonen worden ook ingezet als techniek voor de afscheiding van bezinkbare en opdrijvende stoffen na een biologische regeneratiestap (Kersting, 2002).

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Er wordt een afvalstof geproduceerd (slib, eventueel opgesplitst in een organische en een  anorganische fractie), die dient afgevoerd en verwerkt te worden.

Energieverbuik

Laag: enkel de pomp die het afvalwater naar de cycloon voert, verbruikt energie.

Veiligheidsaspecten

Geen speciale aandachtspunten.

Financiële aspecten

 • investering: laag: grootte-orde 2.500 euro voor een capaciteit van 4 m³/h (Kersting, 2002)
 • onderhoud: laag
 • energie: laag
 • chemicaliën: geen
 • afvalproductie (slib): vrij hoog: kosten slibverwerking: geen gegevens beschikbaar, maar vergelijkbaar met bezinkbekkens: 150 euro/ton (Van Colen, 2002).
 • benodigde apparatuur: geen

 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verwijdering van bezinkbare delen d.m.v. hydrocyclonen en centrifugesJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.