Concrete voorbeelden

Teneinde een concrete invulling te kunnen geven aan de in paragrafen ‎aen ‎bbeschreven recyclageconcepten enerzijds, en de in Waterbehandelingstechnieken in functie van hergebruik‎ beschreven waterbehandelingstechnieken, wordt in bijlage 4 van de BBT-studie een beschrijving gegeven van enkele installaties waarbij deze concepten en technieken geheel of gedeeltelijk toegepast worden. De volgorde die hierna gehanteerd wordt, is gebaseerd op het concept van waterhergebruik.

Concrete voorbeelden (zie bijlage 4 van de BBT-studie)

 • Roll-over met re-cycling: Truckwash GINIS te Rotselaar
 • Roll-over met ozon re-cycling: Bus Wash DE LIJN te Turnhout
 • Wasstraat met re-use: Carwash Stubbe te Mol (huidige situatie)
 • Wasstraat met afvalwateropvang in één fractie en regeneratie d.m.v. rudimentaire biologische zuivering en zandfiltratie: carwash CLEAN CAR te Dendermonde
 • Wasstraat met aparte opvang van voorwasafvalwater en re-cycling: Carwash Stubbe te Mol (ontwerp situatie)
 • Wasstraat met aparte opvang van naspoelafvalwater en fysicochemische re-cycling: City Carwash te St. Niklaas
 • Wasstraat met aparte opvang van naspoelafvalwater en biologische re-cycling: Carwash SMART BUBBLES te St. Truiden
 • Wasstraat met aparte opvang van 3 fracties afvalwater en biologische re-cycling: carwash De Rotonde te Avelgem
 • Wasstraat met afvalwateropvang in één fractie en regeneratie d.m.v. Submerged Aerated Filter: carwash TOTALFINA te Merchtem

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Concrete voorbeelden
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect