Waterbesparing in de wascyclus

In deze paragraaf worden enkel die waterbesparende maatregelen besproken die rechtstreeks ingrijpen op het wasproces, en die dus resulteren in een vermindering van het bruto waterverbruik (vers + eventueel hergebruikt water). Waterbesparing door hergebruik wordt verderop behandeld.

Het dient benadrukt dat een goed wasresultaat slechts kan verkregen worden door te wassen met veel water (Maris, 2002; Verboven, 2002). De meeste carwashleveranciers en -uitbaters zullen dus eerder streven naar een maximaal hergebruik van het gebruikte water (zie Waterhergebruik), dan naar het besparen van water in de wascyclus zelf.

Nochtans worden in sommige gevallen technische ingrepen uitgevoerd ter beperking van het waterdebiet, zoals het gebruik van pompen met een lager toerental en sproeikoppen met een lager debiet. Dit laatste wordt o.a. toegepast bij wasstraat De Rotonde te Avelgem (zie bijlage 4 van de BBT-studie), samen met het weglaten van overtollige sproeiers.

Verder werd in de self-carwash in de laatste 5 à 6 jaar een reductie gerealiseerd in het debiet van de hogedruklansen van 15 naar 10 l/min (Smet, 2002).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Waterbesparing in de wascyclus (beperking van het waterdebiet)Ja 1
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 In zoverre een goed wasresultaat gegarandeerd blijft, en vooral indien geen waterhergebruik kan worden toegepast (de meeste carwashleveranciers en -uitbaters verkiezen water te besparen door het waswater maximaal te hergebruiken eerder dan door te besparen op het watergebruik in de wascyclus zelf)