Borstelwagen met hergebruik van opgevangen waswater

Beschrijving

Procesbeschrijving

Deze installatie voor mobiele truckwash bestaat uit een heftruck waarop een borstel is gemonteerd die langs de te reinigen vrachtwagen kan worden voortbewogen. De installatie is verder uitgerust met een metalen opvangbak met rubberen en/of kunststof randen. Deze wordt tijdens de reiniging gedeeltelijk onder de vrachtwagen geschoven, zodat het waswater erin wordt opgevangen. Door middel van ventillatoren wordt er bovendien voor gezorgd dat het water dat langs de vrachtwagen naar beneden druipt (na het voorbij bewegen van de borstel) in de richting van de opvangbak geblazen wordt. Het opgevangen water wordt gefilterd en hergebruikt in de sproeibogen.

Varianten

geen gegevens

Stand van de techniek en referenties

De firma MTC uit Heist o/d Berg beschikt sinds een 5-tal jaren over dergelijke installatie (aangekocht in de VS). De ervaringen hiermee zijn echter niet onverdeeld positief, met name omdat de hoeveelheid gerecupereerd water lager is dan verwacht (vermoed wordt dat vrij veel water verloren gaat door verneveling). Bovendien blijkt inmiddels de leverancier van de apparatuur niet meer contacteerbaar (Heylen, 2002).

Voor- en nadelen

Voordelen

 • De installatie laat toe het waswater op te vangen en te hergebruiken.

Nadelen

 • Geen gegevens

Werkingsgraad

De ervaring van de firma MTC (zie “Stand van de techniek en referenties”) leert dat de hoeveelheid te recupereren water lager is dan theoretisch verwacht zou worden. Vermoed wordt dat vrij veel water verloren gaat door verneveling.

Hulpstoffen

Geen gegevens

Automatiseringsgraad

De bediening van de heftruck gebeurt manueel.

Leveranciers

Er zijn geen Europese leveranciers gekend. 

Toepasbaarheid

Geen bijzonderheden

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

De installatie laat toe het waswater op te vangen en te hergebruiken, zodat enerzijds bespaard kan worden op de inname van vers water (leiding-, grond- of regenwater), en anderzijds minder afvalwater dient geloosd te worden..

Energieverbruik

Geen gegevens

Veiligheidsaspecten

Geen bijzonderheden

Financiële aspecten

Geen gegevens

 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Borstelwagen met hergebruik van opgevangen waswaterNee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect