Mobiele wasvloer

Beschrijving

procesbeschrijving

Indien bij de klant geen vaste wasvloer (+ slibvang/olieafscheider) aanwezig is om het waswater op te vangen en te behandelen, kan bij mobiele truckwash gebruik gemaakt worden van een zogenaamde mobiele wasvloer. Dit is een soort waterdichte kunststof mat van voldoende grote afmetingen en met verhoogde randen. De te reinigen vrachtwagens worden op de mat gereden, zodat het waswater tijdens de reiniging op de mat terecht komt en, dankzij de verhoogde randen, hierin aanwezig blijft. Het water kan vervolgens worden opgezogen, en, via een olieafscheider (mobiele coalscentiefilter), naar de riolering worden geleid (Heylen, 2002).

Varianten

geen

Stand van de techniek en referenties

Het gebruik van mobiele wasvloeren is in Vlaanderen op dit moment nog geen courante praktijk, in tegenstelling tot b.v. Nederland, waar gebruik van dergelijke matten door de vergunningsverlener wordt opgelegd in geval geen vaste wasvloer aanwezig is (Heylen, 2002). 

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Op plaatsen waar geen vaste wasvloer aanwezig is, kan het waswater dankzij een mobiele wasvloer alsnog worden opgevangen en passend behandeld alvorens te worden geloosd.

Nadelen

 • Voor het transport van de mobiele wasvloer is extra ruimte nodig in de mobiele units (bestelwagens, vrachtwagens) die de reinigingsapparatuur transporteren. Hierdoor kan het nodig zijn grotere bestel- of vrachtwagens aan te kopen.
 • Het gebruiksklaar maken en terug opbergen van de mobiele wasvloer vergt extra tijd (= extra personeelskosten) en verhoogt dus de kostprijs voor de klant.

Werkingsgraad

In principe is het mogelijk vrijwel al het waswater door middel van een mobiele wasvloer op te vangen.

Hulpstoffen

Eventueel materiaal om scheuren te herstellen.

Automatiseringsgraad

Het gebruikslaar leggen en terug opbergen van de mobiele wasvloer gebeurt manueel.

Leveranciers

Mobiele wasvloeren kunnen worden geleverd door producenten van dekzeilen.

Toepasbaarheid

 • De wasvloer moet voldoende groot en de randen moeten voldoende hoog zijn opdat het waswater niet naast de wasvloer zou terecht komen.
 • Het materiaal waaruit de wasvloer is vervaardigd moet voldoende sterk en scheurbestendig zijn.
 • Eventuele scheuren in de mat moeten onmiddellijk hersteld worden.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

milieu- aspecten

Op plaatsen waar geen vaste wasvloer aanwezig is, wordt door gebruik van een mobiele wasvloer vermeden dat het waswater onbehandeld geloosd moet worden. 

Energieverbruik

Het oppompen van het opgevangen water vergt een beperkte hoeveelheid energie.

Veiligheidsaspecten

geen

Financiële aspecten

De kostprijs voor een mobiele wasvloer kan geschat worden op 5.000 euro (Heylen, 2002). Hier bovenop kan nog de aankoop van een KWS-afscheider komen.

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van mobiele wasvloervgtg 1
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT indien op het terrein van het opdrachtgevend bedrijf geen vaste wasvloer (+ afvoergoten + slibvan/KWS-afscheider) aanwezig is. Het waswater dat wordt opgezogen uit de mobiele wasvloer dient passend voorbehandeld te worden, b.v. d.m.v. een mobiele olie-afscheider (coalescentiefilter), alvorens het geloosd wordt.