Ingrepen aan de gebruikte apparatuur

Daarnaast zijn ook maatregelen mogelijk op het gebied van de gebruikte machines en apparatuur. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan:

 • Verlaging van de druk in de spuitlansen van de self-carwash.
 • Vergroting van de nozzle-diameter. Dit leidt wel tot een hoger waterverbruik (Nering Bögel, 2002).
 • Vervanging van stofzuigers met éénfasige motoren door driefasige motoren.
 • Vervanging van mattenkloppers met één rooster en een gebogen achterwand door exemplaren met twee roosters, die in omgekeerde V-vorm staan opgesteld, zonder achterwand. De gebogen achterwand fungeert immers als klankkast voor het geluid van de uitgeklopte matten (b.v. Carwash Felix te Brasschaat).
 • Plaatsing van een geluidswerende wand of berm, die eventueel visueel aantrekkelijk gemaakt wordt d.m.v. een groenscherm (b.v. Carwash Felix). 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Vermindering geluidsniveau hogedrukapparatuur (lagere druk, grotere diameter)vgtg
Keuze voor geluidsarme randapparatuur (stofzuigers, mattenkloppers, ...)Ja
Geluidswerende wand of bermvgtg
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect