Sensibilisering van het publiek

Ook kan door middel van sensibiliserende maatregelen het publiek aangemaand worden om geen onnodige geluidsoverlast te veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Waarschuwingsborden voor het publiek (niet claxoneren, radio niet te luid, …)
 • Plaatsing van een geluidsmeter met alarm, dit vooral ter beperking van geluidsoverlast door b.v. claxoneren, radio, … (b.v. Felix Carwash te Brasschaat)
 • Vraag om de motor stil te leggen in afwachting van en tijdens de wasverrichtingen.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Sensibilisering van het publiek (b.v. waarschuwingsborden, geluidsmeters, ...)Ja
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect