Ingrepen aan het carwash gebouw en omgeving

Ter beperking van eventuele geluidshinder kunnen diverse aanpassingen worden doorgevoerd aan het carwash gebouw en zijn omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Wassen met gesloten deuren (b.v. Carwash Felix te Brasschaat; City Carwash te St. Niklaas): Na afloop van ieder wasproces gaat de deur open en kan de volgende auto binnen gereden worden.  Voor wasstraten en voor roll-overs is dit interessant. De maatregel kan zelfs het aantal wassingen per uur licht positief beïnvloeden. De klant krijgt immers een duidelijk signaal dat hij mag binnenrijden, wanneer de poort opengaat, terwijl hij in “gewone” carwashes wel eens twijfelt. Self-carwashes staan meestal opgesteld in de open lucht (enkel overdekt). Het volledig afsluiten van deze installaties zou een grote kost betekenen (Nering Bögel, 2001; Smet e.a., 2001).
 • Aanbrengen van geluidsisolatie op de wanden van de wasstraat, bij de processtappen waar veel geluid geproduceerd wordt, zoals het droogblazen (b.v. Clean Car te Dendermonde).
 • De oriëntatie van de wasstraat, en meer bepaald de sectie van het droogblazen en de hoge drukreiniging (voorwas) zo kiezen dat ze zo ver mogelijk van eventuele buren verwijderd is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Wasstraat en roll-over tijdens het wassen afsluiten met een rolpoortJa
Self-carwashes tijdens het wassen afsluitenNee
Akoestisch isoleren van wanden van roll-over en wasstraatJa
Geluidsbewuste oriëntatiekeuze wasstraat (droogblaassectie en hoge drukreiniging)Ja 1
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 BBT voor nieuwe installaties, niet voor bestaande