Ingrepen m.b.t. kleine energieverbruikende processtappen

Verder zijn er nog een aantal processtappen waar in kleinere mate energie kan bespaard worden door te kiezen voor energiezuinige apparatuur. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan:

 • Het uitrusten van elektromotoren met frequentiesturingen (Smet, 2002). Gezien de dalende prijzen van dergelijke toestellen, worden frequentiesturingen voortaan ook interessant voor motoren met kleine vermogens.
 • Wassen met borstels of lappen i.p.v. met hogedrukreinigers:
  Dit reinigingsprincipe hangt samen met het concept van de car- of truckwash en kan niet zomaar gewijzigd worden. Het pleit wel tegen het principe van het zgn. touchless wassen in wasstraten.
 • Het aëroob houden van het watercircuit (in geval van aanwezigheid van een recyclagesysteem) door andere technieken dan (bellen)beluchting:
  voor de bespreking van mogelijke alternatieven wordt verwezen naar paragraaf Geurbestrijding bij waterhergebruik.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Keuze voor energiezuinige apparatuurJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect