Ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen

In carwashinstallaties kunnen volgende activiteiten bestempeld worden als de grootste energieverbruikers (zie Energieverbruik):

 • warmwaterproductie (in de self-carwash);
 • droogblazen van voertuigen (in wasstraten en roll-overs).

Het potentieel voor energiebesparing door vermindering van warmwaterproductie is beperkt. Bij roll-overs en wasstraten wordt meestal reeds gewassen met koud water. Warm water wordt hier hooguit gebruikt bij de voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waxlaag (hotwax). Een aantal installaties werken volledig met koud water.  In self-carwashes daarentegen kan men geen voldoende waskwaliteit bereiken bij gebruik van koud water. Hier is men genoodzaakt om, uitgezonderd voor het naspoelen, warm water te blijven gebruiken.  

Om het energieverbruik bij het droogblazen te beperken kan in roll-overs en wasstraten gebruik gemaakt worden van efficiënter gerichte blaassystemen. In self-carwashes wordt standaard niet drooggeblazen.

Technieken betreffende ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen:

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Ingrepen m.b.t. grote energieverbruikende processtappen
Wassen met koud water in roll-over en wasstraatJa 1
Wassen met koud water in self-carwashNee
Droogblazen m.b.v. efficiënter gerichte blaassystemen (contourblazen)Ja
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 Gebruik van warm water is hooguit aanvaardbaar voor voorwas en het eventueel warm aanbrengen van een waslaag (hotwax).