Energiebesparing bij het droogproces

Beschrijving

Procesbeschrijving

Het geïnstalleerd vermogen voor het droogblazen van het voertuig bedraagt gemiddeld 32 kW (Bal, 2002; Busschaerts, 2002). Gesteld dat de droogtijd per wagen ongeveer 1 minuut bedraagt, dan betekent dit per wagen een energieverbruik van 32 kW x 1 min = 0,5 kWh/ voertuig.

Elke ingreep die leidt tot een vermindering van het energiegebruik in dit stadium van het wasproces, is dus significant.

Varianten

Volgende maatregelen zijn mogelijk om het energieverbruik bij het drogen te beperken:

 • Efficiënter gerichte blaassystemen (Service station, 2000-2001): Het gaat hier met name over de techniek van het contourblazen, waarbij de blaasopeningen de omtrek van de wagen volgen.
 • Niet drogen (Smet e.a., 2001): Indien men geen droging toepast in de installatie, kan dit gebeuren tijdens de autorit die dadelijk op de wasbeurt volgt. De rijwind zal dan de waterdruppels van de carrosserie blazen. Anderzijds kunnen tijdens de rit opwaaiende stofdeeltjes blijven hangen op de natte ondergrond. Het droogresultaat is daarom niet altijd goed (Nering Bögel, 2001).
  In dat opzicht zou men aan de klant van de wasstraat het droogblazen als optie, tegen meerprijs, kunnen aanbieden. Bij regenweer is het zelfs niet zinvol de wagen te drogen.
  In self-carwashinstallaties daarentegen wordt standaard niet gedroogd.

Stand van de techniek en referenties

Deze technieken van energiebesparing worden reeds vrij frequent toegepast, gezien de niet geringe energiebesparing die ermee gepaard gaat.

Contourblazen wordt toegepast bij o.a.

 • Smart Bubbles te St. Truiden
 • Clean Car te Dendermonde

Bekijk de voorbeelden in bijlage 4 van de BBT-studie

Niet drogen wordt standaard toegepast in self-carwashes.  In wasstraten in Vlaanderen wordt dit slechts zelden als optie aangeboden, b.v. bij City Carwash te St.Niklaas (optie Rain Wash). In het buitenland (Nederland) wordt dit al wel frequenter toegepast.

Voor- en nadelen

Voordelen

Nadelen

 • M.b.t. het niet-drogen, is de kans reëel dat de auto niet vlekvrij opdroogt, zeker wanneer niet gespoeld werd met gedemineraliseerd of onthard water.

Werkingsgraad

Niet van toepassing

Hulpstoffen

Eventueel: gedemineraliseerd en/of onthard water

Automatiseringsgraad

Wanneer men de auto niet droogt in de carwash, dan dient dit te gebeuren in de rit die volgt op de wasbeurt. Men zou dit kunnen beschouwen als een niet-automatische bewerking.

Leveranciers

Leveranciers van contour-blaassystemen zijn o.a.:

 • CTP Metalced, Wilrijk
 • Wash-Tec, Brussel
 • Pro Wash, St. Niklaas

Toepasbaarheid

 • Drogen is een typische bewerking in wasstraten en roll-overs, althans voor personenwagens. Bij de self-carwash wordt doorgaans niet gedroogd.
 • Als men het voertuig niet droogt, en toch een vlekvrij resultaat wil krijgen, dan dient de naspoeling alleszins te gebeuren met omgekeerd osmosewater, en dient ook de hoofdwas bij voorkeur te gebeuren met (gedeeltelijk) onthard water (Kersting, 2002).

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

 • Het niet-drogen leidt tot een belangrijke vermindering van het energieverbruik.
 • De eventuele aanmaak van gedemineraliseerd en/of onthard water vergt wél energie en levert een afvalstroom op (zie Naspoelen)

Energieverbruik

Het uitschakelen van het droogblazen levert een energiebesparing van
32 kW x 1 min = 0,5 kWh/ voertuig.

Veiligheidsaspecten

Geen speciale aandachtpunten

Financiële aspecten

Geen gegevens bekend

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Droogblazen m.b.v. efficiënter gerichte blaassystemen (contourblazen)Ja
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect