Geluid

De werking van een carwashinstallatie gaat met enige geluidsproductie gepaard. Onder meer hogedrukreiniging en droogblazen zijn processen die gekenmerkt worden door een relevante geluidsproductie. Een andere mogelijke bron van geluid zijn de af- en aanrijdende voertuigen (Voesten, 2001).  

Deze geluidsbronnen kunnen hinder opleveren voor de omwonenden. Dit is een belangrijk aandachtspunt omdat vele carwashes gelegen zijn in een bebouwde omgeving. De ligging van een carwash wordt immers als enorm belangrijk voor de rendabiliteit beschouwd, en veelal wordt gekozen voor een locatie langs een drukke invalsweg, op beperkte afstand van de bebouwde kom.

De mogelijke maatregelen tegen geluidshinder worden besproken in Beschikbare milieuvriendelijke technieken.