Externe bedrijfsafvalwaters

Deze studie behandelt de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen. Activiteiten en handelingen, die binnen de scope van de studie vallen, zijn:

  • de zuivering van externe bedrijfsafvalwaters en/of afvalwaters die ontstaan bij de verwerking (voorbehandeling) van externe vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen
  • de voorbehandeling van externe, vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen waarbij afvalwaters ontstaan

Milieu-aspecten die binnen de scope van de BBT-studie vallen zijn de lozing van bedrijfsafvalwater en de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en geur. De focus van de studie ligt op de zuivering van afvalwater.