Procesbeschrijving

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering bij verwerkers van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen, verder afvalstoffen genoemd, alsook de bijhorende milieuproblematiek.

De beschrijving heeft als doel een algemeen beeld te schetsen van de toegepaste processen/processtappen en hun milieuproblematiek. De beschrijving van de milieuproblematiek vormt tevens de achtergrond voor de beschrijving van de Beschikbare milieuvriendelijke technieken.

De details van de procesvoering en de volgorde van de toegepaste processen/processtappen kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering komen hier aan bod. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces wel of niet vermeld wordt, betekent dus niet dat dit proces wel of niet BBT is.