(mest)covergistingsinstallaties

De BBT-studie (mest)covergistingsinstallaties bestudeert de vergistingsinstallaties waarin mest en/of energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstromen (OBA) worden omgezet in biogas en digestaat. De studie selecteert en beschrijft de BBT voor deze sector of groep van gelijkaardige activiteiten.