Procesbeschrijving en milieu-impact

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering van (mest)covergistingsinstallaties alsook de bijhorende milieu-impact.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om milieuvriendelijke technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen.

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling om in dit deel een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is.