Processtappen

In een (mest)covergistingsinstallatie worden verschillende processtappen doorlopen, met name voorbereiding, de eigenlijke vergisting, biogasbehandeling en digestaatbehandeling.

Er dient opgemerkt te worden dat de aangewende (mix van) inputstromen een belangrijke invloed (heeft) hebben op de verschillende processtappen die in een (mest)covergistingsinstallatie worden doorlopen.