Inleiding

Ter inleiding wordt het vergistinsproces en de bijhorende milieu-impact beschreven:

Achtergrondinformatie over het vergistingsproces en de procesvoering van vergistingsinstallaties is terug te vinden in de BBT-studie voor composteer- en vergistingsinstallaties (Huybrechts D. en Vrancken K., 2005)
 

Een uitgebreide beschrijving van (mest)covergisting alsook een stand van zaken van (mest)covergistingsinstallaties in Vlaanderen is terug te vinden op de website van Biogas-E (www.biogas-e.be).

Een overzichtsschema met de mogelijke stappen in het be- en verwerkingsproces van mest en aanverwante technieken is terug te vinden via http://www.vcm-mestverwerking.be/tech/index_nl.phtml.

Via www.vcm-mestverwerking.be is eveneens een overzicht terug te vinden van leveranciers van technieken die toegepast worden bij (mest)covergisting.