Procesbeschrijving

Dit deel beschrijft de typische procesvoering in de grafische sector (prepress, press, postpress) alsook de bijhorende milieu-impact.

De details van de procesvoering kunnen in de praktijk van bedrijf tot bedrijf variëren. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden in dit deel beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in dit deel in geen geval de bedoeling om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. De beschrijving of vermelding van een proces in dit deel betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is.

De proces- en bijhorende milieu-impactbeschrijvingen in dit deel zijn het vertrekpunt voor het deel "Beschikbare milieuvriendelijke technieken" dat technieken beschrijft die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen.