Procesbeschrijving en milieuaspecten

In dit hoofdstuk beschrijven we de typische procesvoering bij huishoudelijke houtverwarming alsook de bijhorende milieu-impact. Tevens geven we een algemeen beeld van de werking van de diverse toesteltypes. Dit vormt de achtergrond om de milieuvriendelijke technieken te beschrijven die kunnen toegepast worden om de milieu-impact te verminderen.

De details van de gebruikte toestellen verschillen in de praktijk van kachelbouwer tot kachelbouwer. Niet alle mogelijke varianten in toestellen worden in dit hoofdstuk beschreven. Ook kan de uitvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling van dit hoofdstuk om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde technieken. Het feit dat een toesteltype in dit hoofdstuk wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit toesteltype wel of niet aan de BBT voldoet.