Voeding - Vlees- en visverwerkende industrie

De BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie selecteert en beschrijft de BBT voor de industriële verwerking van vlees en vis tot een voedingsproduct (voor menselijke consumptie) of voederproduct (voor dierlijke consumptie, in het bijzonder petfood voor gezelschapsdieren).

Het eerste deel van deze studie is de "Procesbeschrijving", wat bestaat uit de toegepaste processtappen en de (globale) impact op het milieu.

De toegepaste processtappen in de vlees- en visverwerkende industrie zijn globaal genomen gelijkaardig. Na aanvoer/lossen/koelen/invriezen, voorbereiden, inleggen/pekelen/rijpen/ontzouten, en verkleinen en mengen, kunnen een aantal tussenbehandelingen worden toegepast, zoals bedekken/besproeien, omwikkelen/inkapselen, vormen en vullen. Conserveren kan op verschillende manieren gebeuren, bv. thermisch behandelen (bv. blancheren, koken/bakken/braden/roosteren, frituren en pasteuriseren/steriliseren/autoclaveren), chemisch conserveren (bv. bestralen), fermenteren, roken, afkoelen en drogen. Na het koelen kunnen de producten ingevroren worden. Na afwerking (bv. snijden in sneden/verdelen, branden, garneren, afvullen, verpakken, wegen/etiketteren en palletiseren), volgt opslag/afvoer van de producten. Nevenactiviteiten die in deze BBT-studie bestudeerd worden zijn o.a. reinigen en desinfecteren, zuiveren van het afvalwater, opslag/afvoer van dierlijke bijproducten en het behandelen van luchtemissies. 

De vlees- en visverwerkende industrie heeft een belangrijke impact op het gebied van:

  • materialenverbruik, o.a. dierlijke grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmaterialen;
  • ontstaan van bijproducten/afvalstoffen, o.a. dierlijke bijproducten en verpakkingsmateriaal;
  • gebruik van energie, in het bijzonder in verwarmings- en koelprocessen;
  • emissie naar de lucht, stof (bv. roken van vlees of vis) en geur (o.a. opslag dierlijke bijproducten en roken van vlees of vis);
  • water, o.a. desinfectie en reiniging;
  • emissies naar het water, o.a. organische verbindingen, detergenten, ontsmettingsmiddelen, nutriënten (stikstof en fosfor), zouten (chloriden) en zware metalen;
  • gebruik van chemicaliën (hulpstoffen in de procesvoering, bij de aanmaak van proceswater en met betrekking tot laboratoriumanalyses);
  • geluid (procesvoering en transport);
  • accidentele emissies naar de bodem (opslagplaatsen, onderhouds- en wasplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, lekkende rioleringen en ondergrondse leidingen).

Het tweede deel van deze studie zijn de "Beschikbare milieuvriendelijke technieken". Hier staat een overzicht van de beschikbare milieuvriendelijke technieken voor vlees- en visverwerkende bedrijven op basis van literatuur, aangevuld met concrete praktijkgegevens van de sector.