Wasserijen

Deze studie is een herziening van de in 1999 gepubliceerde studie “Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de Wasserijen en Linnenverhuurders”. De gegevens die in dit document gebruikt werden dateerden van 1996. De nieuwe studie heeft als doel de gegevens waar nodig aan te vullen en te actualiseren. Tevens wordt bekeken in hoeverre de technieken die destijds als BBT werden geselecteerd, inmiddels geïmplementeerd zijn, en of er intussen nieuwe technieken beschikbaar zijn. Op basis van deze actualisatie worden de BBT- conclusies aangepast aan de huidige economische toestand van de sector en aan de huidige stand van techniek.

De nadruk in deze herziene studie ligt op:

  • het waterverbruik
  • het energieverbruik
  • de lozingsparameters (o.a. zware metalen en PAK's)

Wasserijen en linnenverhuurders reinigen het textiel met water en detergenten, waarna het wasgoed gedroogd en gestreken wordt. De droogkuissector maakt geen onderdeel uit van deze studie, hiervoor werd een aparte BBT-studie (2009) opgemaakt.

Referenties

Huybrechts D., Van Tomme I. en Meirhaeghe P. (2009). Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de droogkuissector. Gent, Academia Press, 169p.

Vercaemst P. en Dijkmans R. (1999).  Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor wasserijen en linnenverhuurders. Gent, Academia Press, VIII+190p.