Procesbeschrijving

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering in de wasserijsector alsook de bijhorende milieu-impact.

De beschrijving heeft als doel een algemeen beeld te schetsen van de toegepaste processen/processtappen en hun milieuproblematiek. De beschrijving van de milieuproblematiek vormt tevens de achtergrond voor de beschrijving van de Beschikbare milieuvriendelijke technieken.

De details van de procesvoering en de volgorde van de toegepaste processen/processtappen kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering komen hier aan bod. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces wel of niet vermeld wordt, betekent dus niet dat dit proces wel of niet BBT is.

De procesvoering bij wasserijen en linnenverhuurders is gelijkaardig. Daarom wordt in onderstaande tekst geen onderscheid gemaakt tussen beide. Figuur 1 geeft de procesvoering vereenvoudigd weer. In de bijbehorende tekst worden de verschillende processtappen in meer detail besproken.

Figuur 1: Vereenvoudigd processchema voor wasserijen en linnenverhuurders

Opmerking:

Standaard hebben de cijfers voor water- en energieverbruik in deze studie betrekking op het wassen van licht vervuild wit of gekleurd textiel (type lakens/linnen) bij een temperatuur van 50 à 60 °C. Het water- en energieverbruik zullen hoger zijn wanneer werkkleding of zwaar vervuild textiel gewassen worden. Waar verbruikscijfers beschikbaar zijn, worden deze eveneens vermeld.