Run-off en reinigingswater van niet met mest bevuilde materialen dat oliën en vetten kan bevatten

  • Lozen op riool (via olie-afscheider)
  • indien niet aanwezig
Een olie- en/of vetafscheider heeft als functie drijvende lagen (b.v. vetten, oliën) uit het afvalwater te verwijderen en bestaat b.v. uit een bekken met een rustige waterinloop, en een duikschot waarachter de opdrijvende olie en/of vet wordt afgevangen.
  • Lozen op oppervlaktewater (via coalescentiefilter)
Een coalescentiefilter heeft in vergelijking met een olie-afscheider een extra filterdoek (op een raamwerk gespannen) of een pakkingmateriaal (bestaande uit een oleofiel materiaal) met als functie de zeer fijne oliedruppeltjes samen te laten klitten tot druppels die groot genoeg zijn om onder invloed van de opdrijvende kracht van het water naar de oppervlakte gedreven te worden.