Procesbeschrijving en milieu-impact

Deze BBT-studie is voornamelijk gericht op de subsectoren ‘rundveehouderij’ (melkvee, vleesvee, jongvee en vleeskalveren), ‘varkenshouderij’ (zeugen, biggen en vleesvarkens) en ‘pluimveehouderij’ (slachtkuikens en leghennen).

Voor elk van de subsectoren wordt een beschrijving gegeven van de activiteiten of processen die toegepast worden en de bijhorende milieu-impact. De activiteiten worden als volgt ingedeeld:

 • voedingsactiviteiten
  • opslag van voeder
  • voederstrategie
  • drinkwatergiftstrategie
 • huisvestingsactiviteiten
 • mestactiviteiten
  • productie
  • opslag
  • be- en/of verwerking
  • aanwending
 • nevenactiviteiten
  • reiniging
  • waterbehandeling
  • luchtbehandeling
  • opslag en afvoer van krengen