Mogelijke opties voor behandeling en/of afvoer van de verschillende afvalwaterstromen

Afhankelijk van de herkomst, de samenstelling, de toegepaste zuiveringstechnieken en de van toepassing zijnde wetgeving kan het afvalwater worden hergebruikt of moet het verwijderd worden.  Volgende toepassing geeft de verschillende mogelijkheden aan voor enerzijds de afvalwaterstromen en anderzijds de opties voor hergebruik of afvoer:


  • Afvalwaterstromen: voor elk van de verschillende afvalwaterstromen worden de mogelijke opties voor behandeling en/of afvoer weergegeven.  Er wordt gestart met de optie die de voorkeur geniet, indien deze niet van toepassing is, komt de volgende meest aangewezen optie in aanmerking.
  • Opties: deze bevat een opsomming van de verschillende afvoermogelijkheden voor afvalwaterstromen.  Per optie wordt weergegeven welke afvalstromen in aanmerking komen.  De afvalstromen waarvoor deze optie de beste keuze is, zijn aangegeven in groen, indien er een beter alternatief is, is de afvalwaterstroom rood gekleurd.