Geluid

Geluid in een drukkerij kan een negatieve invloed hebben op de werknemers en de omgeving. Het geluidsniveau en de tijdsduur van blootstelling zijn factoren die eventuele gehoorschade bepalen. Er is algemeen een verband tussen het geluidsniveau in een bedrijf en de productiviteit van de werknemers, stress en absenteïsme (Web Offset Champion Group, 2005). Ook kan het geluid dat in een drukkerij wordt geproduceerd een invloed hebben op de omgeving van de drukkerij. Afhankelijk van de locatie van de drukkerij (industriegebied of woongebied) en de tijdsperiode (overdag, ’s avonds, ’s nachts) variëren de milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht van 35 tot 55 dB(A) (Bijlage 2.2.1. van VLAREM II). Om geluidshinder in de omgeving te beperken is een goede isolatie van het gebouw van groot belang. Geluidshinder in de omgeving van een drukkerij vormt doorgaans geen probleem.