Procesbeschrijving, milieu- en veiligheidsaspecten

In dit hoofdstuk beschrijven we een op dit moment[1] typische procesvoering in exploitaties waarin waterstof wordt opgeslagen en verdeeld wordt. Naast de procesbeschrijving wordt hierin ook de bijhorende milieu- en veiligheidsaspecten in beschouwing genomen.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun mogelijke impact op het milieu en het niveau van veiligheid[2]. Dit vormt de achtergrond om in milieuvriendelijke en veiligheidborgende technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen en het niveau van veiligheid te verhogen.

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden in dit hoofdstuk beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn dan hier beschreven.

Het is in geen geval de bedoeling van dit hoofdstuk om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces in dit hoofdstuk wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is.[1] De sector van waterstoftankstations is in volle ontwikkeling, en relevante technische milieu- en veiligheidsinzichten veranderen snel, zo ook de procesvoering. Dit dient in het achterhoofd gehouden te worden bij het lezen van dit hoofdstuk.

[2] De veiligheidsaspecten in hoofdstuk 3 geven een algemeen beeld van mogelijke, al dan niet processpecifieke, faalscenario’s en bijhorende gevolgen voor de veiligheiddie door de procesvoering en het bedienen van de betrokken installatie(s) kunnen plaatsvinden.