Procesbeschrijving, milieu- en veiligheidsaspecten

In dit hoofdstuk beschrijven we de typische procesvoering (de types installaties) voor bovengrondse opslag van gevaarlijke en/of brandbare vloeistoffen, alsook het bijhorende milieu- en veiligheidsrisico.

Deze beschrijving vormt de achtergrond waarin de verschillende technieken ter verbetering van het milieu en veiligheid, op het vlak van inkuiping en verladingszones, kaderen. Dit kader dient er ook voor om te situeren hoe inkuiping en verladingszones zich verhouden tot alternatieve en/of complementaire technieken. De combinatie van technieken/maatregelen en deze met betrekking tot inkuiping en verladingszones, moet ervoor zorgen dat het milieu- en veiligheidsrisico wordt beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde installaties. Het feit dat een type installatie in dit hoofdstuk wel of niet vermeld wordt, betekent dus geenszins dat dit proces wel of niet BBT is. Wel kan het zijn dat het type installatie en de reeds getroffen voorzieningen voor veiligheid en milieubescherming, invloed hebben op de vereisten voor de uitvoering van de inkuiping of verladingszones.