Milieu- en veiligheidsaspecten

Hier wordt eerst beschreven welke mogelijke emissies (verliezen) er zijn bij opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen, en welke er relevant zijn voor onderzoek naar inkuiping en verladingszones. Daarna worden deze mogelijke verliezen gekaderd in het risicobeheer bij een opslaginstallatie, en wordt geschetst hoe inkuiping en verladingszones zich verhouden tot alternatieve of complementaire maatregelen ter bescherming van milieu en veiligheid.