Drukvoorbereiding

De voorbereidingsfase in het drukproces omvat alle handelingen die nodig zijn om de oorspronkelijke beelden en teksten geschikt te maken voor het al dan niet omzetten naar een drukvorm. Deze fase bestaat voornamelijk uit drie delen (Mombaerts en Vossen, 2010).
 

  • Invoer van teksten en beelden in de prepresscomputer
  • Bewerken en integreren van teksten en beelden
  • Uitvoer van tekst en beeld

Hoewel men vroeger in dit stadium manueel tewerk ging, verloopt de invoer, bewerking en uitvoer van teksten en beelden nu digitaal, vaak via geïntegreerde computersystemen (Desktop publishing, DTP). Na het digitaliseren van de informatie (bijvoorbeeld door het invoeren of scannen in de computer) worden via DTP op het beeldscherm van de computer de informatie bewerkt en de pagina’s opgemaakt. Vervolgens worden deze opgemaakte pagina’s samengevoegd en in een geheel uitgevoerd om:
 

  • onmiddellijk af te drukken (digitaal drukken)
  • een drukvorm te maken (computer to plate, CTP)
  • een proefdruk te creëren.

Vroeger werden voor het bewerken en uitvoeren van informatie zwart/wit films met zilververbindingen gebruikt in de grafische industrie, zoals beschreven in de vorige BBT-studie (Derden et al., 1998). Door de toegenomen informatisering en digitalisering is het gebruik van deze fotografische films in dit stadium stilaan overbodig geworden. Door deze evolutie zijn de traditionele technieken, die vroeger tot verschillende culturen behoorden (typografie, lay-out, beeldverwerking, tekst- en beeldintegratie, drukvormvervaardiging), steeds meer samengegaan. Bij de nieuwe grafische bedrijven vormt de prepressafdeling vaak een geïntegreerd geheel (Mombaerts en Vossen, 2010).

De energie- en milieuaspecten van de drukvoorbereiding zijn beperkt en omvatten voornamelijk het energieverbruik door computers en andere apparaten.