Elektriciteitsopwekking

Elektriciteitsopwekking door verbranding kan gebeuren in gesloten thermische cycli of in open processen.

In de gesloten thermische cycli, met de stoomturbine als één van de voornaamste toepassingen, zijn de verbrandingsprocessen en de stroomgeneratie fysisch van elkaar afgesloten. De warmte van het hete verbrandingsgas wordt via een warmtewisselaar afgestaan aan het procesmedium in een tweede cyclus. Op deze manier staat de stoomturbine/motor enkel in contact met een schoon procesmedium en kunnen ongewenste elementen in de brandstof en vliegassen de stoomturbine/motor niet beschadigen. Vandaar dat deze gesloten cycli vooral geschikt zijn voor verbranding van vaste brandstoffen. Open cycli worden vooral toegepast voor gasvormige en vloeibare brandstoffen gebruikt in interne verbrandingsmotoren en gasturbines.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de BBT studie voor grote stookinstallaties en stationaire motoren uit 2002 (Goovaerts, et al., 2002).