Procesbeschrijving - Stookinstallaties

De eenvoudigste stookinstallatie is een gewone kachel, bestaande uit een verbrandingsruimte waarin warmte wordt opgewekt die door straling en convectie weer aan de omgeving wordt afgegeven. In een centrale verwarmingsinstallatie of een elektriciteitscentrale bijvoorbeeld, wordt de verbrandingswarmte opgenomen door een medium (meestal water), dat de energie elders weer afgeeft.

Stookinstallaties kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden, bijvoorbeeld volgens brandertype, brandstof, warmteoverdrachtsysteem,…. Doorgaans hangen de vorm en uitvoering af van de gebruikte brandstof. Voor de verschillende brandstoffen (vast, vloeibaar en gas) wordt hieronder kort een overzicht gegeven van de meest gebruikte installaties.