Procesbeschrijving

In dit deel beschrijven we de typische procesvoering in de sector verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie alsook de bijhorende milieu-impact.

Deze beschrijving heeft tot doel om een globaal beeld te scheppen van de toegepaste processtappen en hun milieu-impact. Dit vormt de achtergrond om in het deel 'Beschikbare milieuvriendelijke technieken' die technieken te beschrijven die de sector kan toepassen om de milieu-impact te verminderen.

De details van de procesvoering, en de volgorde van de toegepaste processen, kunnen in de praktijk variëren van bedrijf tot bedrijf. Niet alle mogelijke varianten in procesvoering worden hier beschreven. Ook kan de procesvoering in de praktijk complexer zijn.

Het is in geen geval de bedoeling van dit deel om een uitspraak te doen over het al dan niet BBT zijn van bepaalde processtappen. Het feit dat een proces wel of niet vermeld wordt, betekent dus niet dat dit proces wel of niet BBT is.

De bewerkingen die in de verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmbereiding plaatsvinden, zoals oplossen, voormengen, dispergeren of malen, op kleur en op viscositeit brengen, zijn fysisch-mechanische bewerkingen (Stemerding et al., 2009). De belangrijkste grondstoffen worden door de chemische nijverheid vervaardigd, dus chemische processen spelen in de meeste gevallen geen rol. Het vroegere ambachtelijke productieproces is tegenwoordig meer geautomatiseerd en gecomputeriseerd. Zowel voor grote als kleine volumes blijven het wel batch processen.

De volgende handelingen en bewerkingen gebeuren in een verffabriek (Stemerding et al., 2009):

Een fabriek voor verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en/of lijmproductie heeft tegenwoordig naast productielijnen ook afdelingen met productontwikkeling, een kwaliteitsslaboratorium (controle van de grondstoffen en eindproducten) en kantoren.

 

Referenties

Stemerding M., van der Weij P. & van der Avert J. (2009). Verf- en drukinktfabrieken, uitgegeven door Kluwer.