Milieuaspecten

In de sector van verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie hebben het (voor)mengen van de bestanddelen (indien geen gesloten systeem) en het reinigen van de tanks de grootste invloed op het milieu.

De afvalstromen en emissies die kunnen optreden zijn:

  • Vervuilde solventen van reiniging
  • Vervuild water van reiniging
  • Stof- en solventemissies naar de lucht

In dit deel wordt de stand van zaken opgemaakt van het verbruik van grondstoffen, water en energie in de sector. Daarnaast bespreken we de emissies naar lucht en water, alsook de materiaalkringlopen waarbinnen de productie van verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en/of lijm plaatsvindt.