Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in de sector van verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. De milieuvriendelijke technieken zijn onderverdeeld in de milieudisciplines grond-, hulp- en afvalstoffen, lucht, afvalwater, energie, geluid en milieumanagement. Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

 • beschrijving van de techniek;
 • toepasbaarheid van de techniek;
 • milieuvoordeel van de techniek;
 • financiële aspecten van de techniek.

De informatie in dit deel vormt de basis waarop de BBT-evaluatie zal gebeuren. Het feit dat een techniek in dit deel besproken wordt, betekent niet per definitie dat deze techniek BBT is.
 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Grond-, hulp- en afvalstoffen
Preventieve maatregelenJa
Mengen en dispergeren in één productiestapvgtg 1
Beperken en correct verwerken van filterafvalJa
Minimalisatie productverlies in meng- en dispergeerketelsvgtg 2
Reinigen met oplosmiddel dat hergebruikt kan worden in de volgende batchJa
Optimale planning en organisatie van de ketelreinigingJa
Droge reinigingsmethodes zoals rubberen schrapersvgtg 3
Recyclage van reinigingssolventenJa
Nuttig toepassen van verfafvalvgtg 4
Gebruik van herbruikbare poetsdoekenJa
Beperken van afval bij het nemen van monstersJa
Lucht
Preventieve maatregelenJa
Zoveel mogelijk gesloten werkenJa
Dampretoursysteem gebruiken bij het vullen van solventopslagtanksvgtg 5
Strikte timing van het mengenJa
Ultrasoon reinigenNee
Solventvrij reinigen met loogNee
Zo veel mogelijk reinigingssolventen met een lagere dampspanning en een hoger vlampunt gebruikenJa
Gesloten wasautomaat voor machine-onderdelenNee
Correcte dosering en opslag van vervuilde reinigingsmiddelen en poetsdoekenJa
Opstellen van een VOS-document met oplosmiddelenbalans
Oplosmiddelenbalansvgtg 7
Afzuiging van diffuse VOS-emissies en omzetting naar geleide emissiesJa
Beperking van geleide emissiesJa
Beperken van de geurhinderJa
Beperken van de stofvormingJa
Stofvrij inzuigen van poeders in vloeistoffenvgtg 9
Diffuse stofemissie omzetten naar geleide emissieJa
Ontstoffen van de afvalluchtJa
Afvalwater
Preventieve maatregelenJa
Beperken van natte reiniging of gebruik maken van een hogedrukreinigingssysteemJa
Ultrasoon reinigenNee
Gebruik van waterzuiveringsinstallatie of afvoer naar externe verwerkerJa
Energie
Preventieve maatregelenJa
Voorkomen van ventilatieverliezenJa
Beperken van gelijktijdige vermogensopname door elektriciteitsverbruikersvgtg 10
Efficiënte verlichtingJa
Optimale klimaatregelingJa
Overige
Voorkomen van geluidshinderJa
MilieumanagementsysteemJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Enkel haalbaar bij aanschaf nieuwe dispergeerketels en voor productielijnen waarbij steeds hetzelfde geproduceerd wordt.

2 Voornamelijk toepasbaar bij bedrijven die verschillende soorten producten mengen en tussenin de mengketels moeten reinigen.

3 Voor het gebruik van een reinigingsmol is een speciaal leidingsstelsel nodig. KMO’s werken eerder met verplaatsbare ketels en beperken het aantal meter leidingen.

4 Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, enkel mogelijk in minder kritische producten.

5 Zowel opslagtanks als tankwagens moeten uitgerust zijn met dit systeem.

6 Enkel toepasbaar voor bedrijven met een groot verbruik van reinigingsmiddelen voor het wassen van kleine onderdelen.

7 Enkel bij een oplosmiddenverbruik > 100 ton/jaar. Niet kosteneffectief bij laag verbruik van solventen.

8 Reduceert enkel geur, soms ook VOS wanneer in combinatie met reductie en/of nabehandeling van VOS-emissies.

9 Toepasbaar voor bedrijven die poeders gebruiken en nieuwe mengers moeten aankopen. Geschiktheid qua productkwaliteit afhankelijk van het type poeder.

10 Het productieproces moet de aangepaste planning toelaten.

11 Het voorkomen van geluidshinder leidt tot een positieve evaluatie van het globale milieuvoordeel.