Productie van oplosmiddelhoudende of watergedragen verf en vernis

De verschillende stappen in de vervaardiging van verven/vernissen worden schematisch weergegeven in Figuur 1:

 

Figuur 1: Schematische voorstelling van het productieproces voor verven en vernissen

Sommigen noemen voormengen ‘dispergeren’ en dispergeren ‘malen’. Naar analogie met het Nederlandse omgevingsrecht, werd hier gekozen voor volgende terminologie: voormengen (voordispergeren) en dispergeren. De term ‘malen’ is minder correct omdat elementaire pigmentdeeltjes al kleiner zijn dan 1 µm en niet verder afgebroken moeten worden (zie Dispergeren). Afhankelijk van het bedrijf en de gebruikte apparatuur kan het voormengen en dispergeren samenvallen in dezelfde stap (bv. bij dissolvers) of kunnen verschillende apparaten na elkaar gebruikt worden (bv. dissolver en parelmolen).

De processen voor het produceren van water- en oplosmiddelgedragen verven zijn analoog. Oplosmiddelgedragen verven zijn echter steeds beschermend ten opzichte van de apparatuur, terwijl watergedragen verven corroderend kunnen werken. De apparatuur zal dus aangepast worden aan de te produceren verf. De meeste fabrieken produceren zowel watergedragen als solventgedragen verven.

Figuur 2: Productie van oplosmiddel- en watergedragen verven en vernissen. PVA: polyvinylacetaat.