Afwerken

Het mengsel wordt na het dispergeren naar een roertank (zie ook Voormengen) gebracht, waar de resterende componenten worden toegevoegd om de gewenste eigenschappen (kleur, viscositeit, …) te bekomen. Dit zijn bindmiddelen, siccatieven (droogversnellers), verdunningsmiddelen en andere additieven (bv. harsen). Al naargelang het toepassingsgebied (spuiten, rollen, ...) worden de verven op viscositeit gebracht door toevoeging van oplosmiddel of water.

Iedere verffabriek produceert een groot aantal van zijn producten in vele standaardkleuren. Alle kleuren zijn een mengeling van een vrij beperkt aantal basiskleuren of mengkleuren. Vaak worden deze basiskleuren dan ook in vaste productielijnen geproduceerd (minder reiniging nodig) en worden hiermee de andere kleuren gemaakt. Bij het kleur maken spelen de door de computer aangegeven mengverhoudingen een overheersende rol, al is het geoefende oog van de kleurmaker soms nog zeer nuttig voor de finishing touch. Naast de standaardkleuren, is het dikwijls noodzakelijk ook in andere kleurnuances te leveren op vraag van de afnemers.

Milieuaspecten