Dispergeren

Dispergeren heeft tot doel pigmenten en vulstoffen op de gewenste wijze in het bindmiddel te verdelen. Daarbij gaat het om de volgende processen:

  • het uit elkaar laten vallen van samengeklonterde elementaire pigmentdeeltjes - pigmentagglomeraten - tot afzonderlijke deeltjes. Mogelijk is zo de term “malen” ontstaan, hoewel deze term niet correct is aangezien de elementaire pigmentdeeltjes over het algemeen kleiner zijn dan 1 µm en niet verder afgebroken moeten worden;
  • het benatten van pigmentdeeltjes met bindmiddel, m.a.w. het omhullen van ieder pigmentdeeltje met een bindmiddellaagje waardoor het samenklonteren van pigmentdeeltjes wordt voorkomen;
  • het eigenlijke dispergeren, dat is het regelmatig verdelen van de benatte pigmentdeeltjes in het resterende bindmiddel.

Deze processen worden zeer effectief gerealiseerd door bepaalde vormen van wrijvingsarbeid, waarbij schuifkrachten optreden die de samengeklonterde pigmentdeeltjes als het ware uit elkaar scheuren en tegelijk het benatten bevorderen.
Dispergeren heeft in de loop der tijden op verschillende manieren plaats gevonden. Door de betere kwaliteit van de huidige pigmenten – ze zijn beter “dispergeerbaar” dan vroeger – is er een tendens naar minder grondige processen.

Veel gebruikte toestellen voor dispersie zijn dissolvers, driewalsen en kogelmolens of varianten.

Milieuaspecten