Afvullen

Tijdens het afvullen of tappen wordt het afgewerkte product vanuit kleurmaaktanks overgebracht naar een door de afnemer gewenste verpakking. Die verpakking kan variëren van een busje van 50 ml tot een IBC (Intermediate Bulk Container) van 1.000 liter. De meest gebruikte verpakkingen hebben verschillende inhouden tussen 1 en 25 liter, en tanks van 1.000 liter. Vooral voor kleine hoeveelheden gebeurt het afvullen nog geheel manueelMeestal is het een semi-automatisch proces, waarbij de bussen nog wel met de hand moeten worden aangevoerd en van de lijn worden afgenomen, maar waarin etiketteren, vullen en sluiten automatisch gebeuren. Figuren 1, 2 en 3 tonen voorbeelden van zulke afvulinstallaties.

Verder wordt elke batch minstens eenmaal gefilterd om ongewenste deeltjes (agglomeraten, stof, vellen, ...) te verwijderen. Dit kan voor of tijdens het afvullen in de potten of vaten.

Milieuaspecten

  • emissie naar de lucht: oplosmiddelen
  • afval: vervuilde verfpotten en papierafval
  • geluid: verwaarloosbaar in vergelijking met dispergeerproces
  • energieverbruik

Figuur 1. Volledig geautomatiseerde afvulinstallatie inclusief opzetten van de potten en etiketteren (Van Deynze et al., 1998).

Figuur 2. Overzicht van een volledig geautomatiseerde afvulinstallatie (Van Deynze et al., 1998).

Figuur 3. Afvulinstallatie die enkel de nodige hoeveelheid afvult (semi-automatisch; Van Deynze et al., 1998).

 

Referenties

Van Deynze J., Vercaemst P., Van den Steen P. & Dijkmans R. (1998)Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Verf-, Lak-, Vernis- en Drukinktproductie, uitgegeven door Academia Press.