Filtreren

De zuiverheid van het eindproduct is zeer belangrijk. Daarom wordt elke batch minstens eenmaal gefilterd, voor of tijdens het afvullen in de potten of vaten, om ongewenste deeltjes (agglomeraten, stof, vellen, ...) te verwijderen. Vaak gebeurt het filtreren al in verschillende stadia van de productie. De filtratie zorgt voor besparingen door:

 • het verminderen van later noodzakelijke corrigerende behandelingen
 • het verminderen van de slijtage
 • het elimineren van verf- of drukinktafval te wijten aan het niet conform zijn van de door de klant gestelde specificaties

Het filtreren bestaat erin het product, poeder, vloeistof of pasta, door mazen of poriën te trekken. De filtermedia verschillen door de afmetingen van de openingen nodig voor de eliminatie van de onzuiverheden en door hun chemische samenstelling die afhangt van het te filteren product. Hier worden drie methoden besproken: zeven, filteren en centrifugeren.

Milieuaspecten

 • emissie naar de lucht: oplosmiddelen
 • afval: filtermateriaal

Zeven

Het te filteren materiaal stroomt over een filtergaas in roestvrij staal, gewoon staal of nylon (zeefbespanning) en wordt gezuiverd van zijn verontreinigingen. Verschillende uitvoeringen zijn mogelijk:

 • open en gesloten versie
 • eventuele afvoer van filterresten
 • vibrerende opstelling van het filterhuis (trilzeef): verbetert de doorgang van de deeltjes door de zeef en voorkomt het vroegtijdig dichtslibben

Filters

Filterzakken in nylon, viscose en polypropyleen:
Het is een eenvoudige “kous”, praktisch en gemakkelijk te reinigen. Dit wordt zowel in open als gesloten systemen gebruikt. Gesloten systemen beperken de emissies naar de lucht. De filterzak houdt de verontreinigingen tegen en wordt in gesloten systemen ondersteund door de filterpot. Eventueel kan de producttoevoer geschieden door middel van een pomp.

Filterkaarsen in viscose, vilt, katoen, polyester, polypropyleen:
Filterkaarsen worden opgesteld in gesloten systemen. In het filterhuis zitten één of meerdere cilindervormige filterkaarsen die van binnen hol zijn. Het te filteren materiaal dat met behulp van een pomp wordt toegevoerd, wordt van buiten naar binnen door de kaars geperst. Verontreinigingen worden op het kaarsoppervlak tegengehouden en de gezuiverde verf of drukinkt stroomt door. Sommige uitvoeringen voorzien in een afvoer van filterrestmateriaal. De filtermedia hebben het voordeel dat ze bestaan uit mazen waarvan de opening afneemt met de dikte van de kaars wat het risico van dichtslibben vermindert en de gebruiksduur verlengt.

Centrifuges

Centrifuges worden gebruikt wanneer ongewenste deeltjes verwijderd moeten worden met een densiteit die sterk verschilt van het afgewerkt product. Er bestaan twee types centrifuges:

 • tubulair
 • met schijf

Ze kunnen gebruikt worden om te:

 • klaren, als kleine hoeveelheden vaste stoffen geëxtraheerd worden, waarbij gestopt wordt om het gevormde depot te verwijderen
 • scheiden, wanneer men op continue wijze, twee vloeistoffen met verschillende densiteit uit elkaar wil halen

Binnen de verfindustrie wordt meestal geklaard.

Centrifuges worden echter steeds minder gebruikt ten voordele van zeven/filters aangezien de contaminaties dikwijls een densiteit hebben vergelijkbaar met deze van het medium waarin ze zich bevinden.