Processtappen tankreiniging

De processtappen kunnen als volgt samengevat worden:

De procesvoering in een tankreinigingsbedrijf wordt schematisch voorgesteld in Figuur 8.

Figuur 8: Schema van de procesvoering in een tankreinigingsbedrijf

Bron: (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)