Processtappen vatenreiniging

De processtappen kunnen als volgt samengevat worden:

De wijze waarop vaten worden gereinigd is ondermeer afhankelijk van de laatste inhoud (lading) van het vat, en varieert van bedrijf tot bedrijf. Onderstaande procesbeschrijving omvat de meest voorkomende processtappen en handelingen. Deze processtappen worden niet altijd allemaal of in deze volgorde uitgevoerd. Sommige processtappen, zoals het in vorm brengen, het staalstralen, het passiveren, het ontroesten, het lakken en afwerken, alsook het uitbranden (thermisch reinigen) zijn enkel van toepassing voor metalen vaten en worden niet toegepast op kunststofvaten. Deze stappen vallen ook buiten de scope van deze BBT-studie (§ 2.1.1).

De diverse processtappen worden schematisch voorgesteld in Figuur 9.

Figuur 9: Schema van de procesvoering in een vatenreinigingsbedrijf

 

Bron: (Huybrechts, Vercaemst, & Dijkmans, 2003)