Tabel 7: overzicht van de gemiddelde verwijderingsrendementen van PAK's in de RWZE Roeselare.