Voorkomen van geluidshinder

Beschrijving

Geluidshinder in de omgeving van een grafisch bedrijf komt zelden voor. Indien er toch klachten zijn, gaat dit veelal over geluidshinder door het laden en lossen, vrachtwagenbewegingen of sporadisch een luidruchtige ventilator. Sommige kleine drukkerijen, gelegen in een woongebied, kunnen eveneens voor geluidshinder zorgen. Waar nodig moet de geluidshinder worden voorkomen of weggenomen (bv. sluiten van deuren en poorten, isolatie, laden en lossen beperken in de tijd).

Toepasbaarheid

Maatregelen om geluidshinder te voorkomen zijn toepasbaar in alle bedrijven, zowel nieuwe als bestaande. Voornamelijk bij klachten uit de omgeving dienen maatregelen te worden getroffen.

Milieuaspecten

Geluidshinder wordt voorkomen.

Financiële aspecten

De kosten om geluidshinder te voorkomen zijn afhankelijk van de situatie. Voor kleine drukkerijen kan dit hoog oplopen. Er treden meestal geen kostenbesparingen op.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Voorkomen van geluidshinderJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Het voorkomen van geluidshinder leidt tot een positieve evaluatie van het globale milieuvoordeel.